Raamatun tutkistelut syyskausi 2017

Pvm, tutkistelun nimi ja Raamatun avainjae

26.8.  Paavalin pastoraalinen rukous

Gal. 4:12. Pyydän teitä, veljet: tulkaa sellaisiksi kuin minä olen, koska minäkin olen tullut samanlaiseksi kuin te.

2.9. Kaksi liittoa

Gal. 4:26. Mutta taivaallinen Jerusalem on vapaa, ja se on meidän äitimme.

9.9. Vapaus Kristuksessa

Gal. 5:13.Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne.

16.9. Eläminen Hengen voimassa

Gal. 5:16. Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja.

23.9. Evankeliumi ja seurakunta

Gal. 6:10. Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin.

30.9. Rististä kerskaaminen

Gal. 6:14. Minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle.

7.10. Apostoli Paavali Roomassa

Room. 1:8. Ensiksi kiitän Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalaani teistä kaikista, sillä teidän uskostanne kerrotaan kaikkialla.

14.10. Taistelu

Joh. 1:17.  Lain välitti Mooses, armon ja totuuden toi Jeesus Kristus.

21.10. Ihmisen tila

Room. 3:23. sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta.

28.10. Uskon kautta vanhurskauttaminen

Room. 3:28. Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja.

4.11. Abrahamin usko

Room. 3:31. Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

11.11. Aadam ja Jeesus

Room. 5: 1,2. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa.  Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen.

18.11. Synnin voittaminen

Room. 6:14. Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.

25.11. Roomalaiskirjeen 7. luvun ihmiskuva

Room. 7:6. Mutta kun nyt olemme kuolleet pois siitä, mikä piti meitä vallassaan, olemme päässeet vapaiksi laista. Nyt palvelemme Jumalaa uudella tavalla, Hengen mukaan, emme enää vanhalla tavalla, lain kirjaimen orjina.

2.12. Ei kadotustuomiota

Room. 8:1. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa (ja jotka eivät vaella lihan vaan Hengen mukaan).

9.12. Lupauksen lapset

Room. 9:18. Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo.

16.12. Valitut

Room. 11:1. Kysyn siis: ei kai Jumala ole hylännyt omaa kansaansa? Ei toki! Olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin jälkeläinen, Benjaminin heimoa.

23.12. Pahan voittaminen hyvällä

Room. 12:2. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.

30.12. Kristillinen elämä

Room. 14:10. Kuinka sinä voit tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen.

Vastaa